Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86860
Τίτλος
Κλινική μελέτη αποτελεσματικότητας του shampoo Ciclopirine/MEDITERM ως προς το σκεύασμα αναφοράς το shampoo Stieprox/GABRIEL-HEALTH για τη συγκριση της αποτελεσματικότητας της χορήγησης Ciclopirine/MEDITERM σε δόση 100ml x 1.5% σε ασθενείς εθελοντές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες