Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86870
Τίτλος
Αξιολόγηση της εφαρμογής λιπασμάτων duratec σε καλλιέργειες πατάτας και τομάτας θερμοκηπίου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
15 - 8 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑ.