Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86908
Τίτλος
Διερεύνηση της ποιότητας α) ανθρωποθυρίδων - φρεατίων επίσκεψης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 και β) κρασπέδων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1340
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
6 - 5 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΚΟΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ., ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΝΙΚ.