Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86974
Τίτλος
Κλινική Μελέτη Millenium C21005. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική δοκιμή φάσης 3 στην οποία συγκρίνεται η ορτερονέλη (ΤΑΚ 700) σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη σε ασθενείς με ευνουχο-άντοχο μετατστατικό καρκίνο του προστάτη, ο οποίας έχει παρουσιάσει εξέλιξη κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με βάση τη δοσεταξέλη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΜΑΛΛΙΟΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜ., ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗ.