Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86977
Τίτλος
Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Τυφλή για τον αξιολογητή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, για την αξιολόγηση του οφέλους της εναλλαγής θεραπείας (από οξική γλατιραμέρη ή ιντερφερόνη β-1α) σε ναταλιζουμάμπη, σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα - διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 7 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
10 - 3 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ.