Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86982
Τίτλος
Μακροχρόνιο πρόγραμμα παρατήρησης για την επιθεώρηση της χρήσης Ρομιπλοστίμης (Nplate) στη σύνηθη κλινική πρακτική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 12 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΪΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.