Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86984
Τίτλος
Πολυκεντρική, ανοιχτή μελέτη φάσης IIIb του nilotinib σε ενήλικες ασθενείς με νεοδιαγνωσμένη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) θετική για χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας ή/και BCR-ABL σε χρόνια φάση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 11 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
1 - 11 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΪΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες