Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86997
Τίτλος
Διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο λεκανοπέδιο Αττικής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 4 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
19 - 5 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες