Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
86999
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
Υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου στα πλαίσια της 2ης φάσης υλοποίησης του έργου CAST
Τίτλος στα Αγγλικά
Scientific consulting services for the CAST project
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 3 - 2011
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2011
Κατάσταση
Περάτωση