Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87010
Τίτλος
Προσδιορισμός καμπυλών Wohler παραβολικών ελατηρίων υψηλών αποδόσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 5 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ., ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩ., ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑ.