Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87015
Τίτλος
Δορυφορική Συμπόσιο: Η διαδρομή του ασθενή με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ): Τεκηριώνοντας την Ιδανική Μακροχρόνια Θεραπεία"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 5 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
1 - 7 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες