Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87034
Τίτλος
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της τενοφοβίρης στους πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς. Μακροχρόνια δεδομένα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 4 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
26 - 5 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες