Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87039
Τίτλος
Επίδραση της ουσίας doxycycline σε οργανισμούς μη στόχους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 4 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
12 - 4 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΙΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝ.