Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87043
Τίτλος
Κλινική Μελέτη ACBO-GR01-POWER: Μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της βοσεντάνης/Tracleer σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Μια πολυκεντρική, μη παρεμβατική, ανοιχτή, προοπτική μελέτη Φάσης IV
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ., ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.