Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87046
Τίτλος
Παρακολούθηση του φυτοπλαγκτού σε μυδοκαλλιέργειες της θαλάσσιας περιοχής της ΠΕ Ροδόπης με έμφαση στα τοξικά μικροφύκη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 5 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
11 - 11 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες