Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87091
Τίτλος
Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης μίγματος ασβεστοπυριτικής σκωρίας χαλυβουργίας και αφυδατωμένης ιλύος απο την επεξεργασία ατικών λυμάτων ως εδαφοβελτιωτικού υλικού όξινων εδάφων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 4 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
27 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ., ΝΙΚΟΛΗ ΘΩΜΑΗ ΓΕΩ.