Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87105
Τίτλος
Ομιλίες με θέμα:Αρτηριακή υπέρταση και σεξουαλική δυσλειτουργία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες