Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87138
Τίτλος
Ρεολογική μελέτη σε μ-κανάλια και εφαρμογή της στη διαχείριση θερμότητας κελιών καυσίμων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2014
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
PENKAVOVA VERA JAN., TIHON JAROSLAV ANT., ΛΕΚΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΙΧ., ΜΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ., ΠΑΣΣΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΔΗΜ., ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚ.