Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87161
Τίτλος
Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα: Μια διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για τονμ παιδίατρο, στα πλαίσια του 41ου Παιδιατρικού Συμποσίου της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 3 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΑΧΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες