Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87166
Τίτλος
Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων στις αέριες εκπομπές της μονάδας ηλεκτρόλυσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 5 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
26 - 8 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ., ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.