Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87198
Τίτλος στα Ελληνικά
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση της ψυχοεκπαιδευτικής διαδικασίας
Τίτλος στα Αγγλικά
Utility of the results from the assesment of physchoeducative process
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
17 - 5 - 2011
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2019
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες