Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87201
Τίτλος
Αξιολόγηση της δράσης των προϊόντων BAS 50012F, BAS 59502F, BAS 51609F, BAS 70002F στην αντιμετώπιση προφυτρωτικών και μεταφυτρωτικών ασθενειών σε ηλίανθο, μαρούλι και κρεμμύδι
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑ.