Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87237
Τίτλος
Αξιοποίηση υποδομών υπολογιστικού νέφους για στοχευμένη τοπικά, πραγματικού χρόνου ανίχνευση τάσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΙ., ΓΙΑΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ., ΓΙΑΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.