Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87246
Τίτλος
Ενεργειακή και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της λειτουργίας μονάδας παραγωγής βιοντήζελ μέσω της διερεύνησης της αξιοποίησης της παραγόμενης ακάθαρτης γλυκερίνης- παραπροϊόν διεργασίας παραγωγής Biodiesel- στην μονάδα της MIL OIL προς εμπλουτισμένο στερεό καύσιμο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 6 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
13 - 6 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες