Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87251
Τίτλος στα Ελληνικά
Ομιλία στηνν επιστημονική συνάντηση για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και το Fingolimod, "Fingolimod Advisory Board"
Τίτλος στα Αγγλικά
Fingolimod Advisory Board
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
1 - 4 - 2011
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2011
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες