Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8728
Τίτλος
Ευστάθεια πρανών Επταχωρίου Καστοριάς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 4 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝ., ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙ.