Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87282
Τίτλος
Καταγραφή των ασθενών με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια στην Β. Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 7 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
6 - 7 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες