Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87291
Τίτλος
Ευφυές σύστημα τηλεματικής καταγραφής βιολογικών παραμέτρων αθλητών-athletes e-health
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε&Τ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
26 - 9 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΣΤ., ΚΟΥΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΣ., ΚΟΥΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣ., ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡ., ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.