Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87329
Τίτλος
Ομιλίες-διαλέξεις-συμμετοχή σε ομάδα εργασίας με θέμα:"Αρτηριακή υπέρταση"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 6 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
14 - 6 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες