Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87373
Τίτλος
Εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών και άλλων χαρακτηριστικών του μελιού - Ανίχνευση καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, στα πλαίσια εφαρμογής του μελισσοκομικού προγράμματος 2011-2013
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
4 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ., ΤΑΝΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑ.