Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87413
Τίτλος στα Ελληνικά
Υπολογισμός ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών για την αποτίμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Γένοβα Ιταλίας
Τίτλος στα Αγγλικά
Estimation of anthropogenic and natural emissions for assessing the air quality in the city of Genova,Italy
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
1 - 9 - 2011
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2011
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες