Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87413
Τίτλος
Υπολογισμός ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών για την αποτίμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Γένοβα Ιταλίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧ., ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕ., ΠΟΥΠΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ.