Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87414
Τίτλος
Παροχή δεδομένων τρωτότητας κτιρίων και αναλυτικών συναρτήσεων για το PAGER
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 11 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
30 - 1 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑ., ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.