Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87419
Τίτλος
Καμπύλες Wohler και επίδραση Μολυβδενίου στην διάρκεια ζωής ελατηρίων σε κόπωση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΛΙΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝ., ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑ., ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΚ., ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΦΑΝΗ ΓΕΩ.