Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87424
Τίτλος
Μια μελέτη ανοιχτής επισήμανσης, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, 3 σκελών, για την Διερεύνηση της Συγκριτικής Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειας της Ενδοφλέβειας Σιδηρο-Καρβοξυμαλτόζης (Ferinject Θεραπευτικές Αγωγές Υψηλής και Χαμηλής Δοσολογίας) έναντι Σιδήρου από του Στόματος για την Θεραπευτική Αγωγή της Σιδηροπενικής Αναιμίας σε ασθενείς με χρόνια Νεφρική Νόσο Μη εξαρτώμενη από Αιμοδιάλυση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 7 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗ.