Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87432
Τίτλος
Προωθώντας την Επαγγελματική Εξέλιξη των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013, Comenius
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2014
Συνέταιροι:
18
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΑΖΑΝΗ ΕΡΑΤΩ ΑΡΜ.