Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87445
Τίτλος
Μοριακός έλεγχος γενετικής ομοιότητας πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων) ντομάτας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 7 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
9 - 9 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΤΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΣ.