Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8750
Τίτλος
Δομή, παραμόρφωση και θραύση νανουλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, INTAS
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 1997
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες