Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87548
Τίτλος
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επίλυση - αντιμετώπιση σοβαρών γεωτεχνικών προβλημάτων στα έργα αρμοδιότητας της Εγνατία Οδός Α.Ε.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
12 - 9 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες