Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87564
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη του λειτουργικού ρόλου του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στην ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού
Τίτλος στα Αγγλικά
Evaluation of the functional role of the tumor suppressor Cyld in breast cancer development
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι
Ημερομηνία έναρξης
27 - 9 - 2012
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2015
Τμήμα έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖ., ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩ.