Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87580
Τίτλος στα Ελληνικά
Σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Ψυχικής-Σωματικής Υγείας
Τίτλος στα Αγγλικά
New approaches to Somatic versus Psychic Health
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
9 - 3 - 2011
Ημερομηνία λήξης
30 - 11 - 2011
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες