Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87603
Τίτλος
Θερμοδυναμική ανάλυση οικιακού ψυγείου απορρόφησης, συνδεόμενου με ηλιακό συλλέκτη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
28 - 4 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑ., ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΛΗ ΝΙΚ., ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ., ΝΙΤΣΟΤΟΛΗ - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗ ΑΦΕΝΤΩ ΣΤΕ., ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚ., ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ.