Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87633
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, τυφλή σε επίπεδο ασθενούς και αξιολογητή,πολυκεντρική μελέτη παράλληλων ομάδων διάρκειας 32 εβδομάδων για την αξιολόγηση της πορείας της νόσου και της ασφάλειας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας που μεταβαίνουν από θεραπεία με ναταλιζουμάμπη σε θεραπεία με φινγκολιμόδη (FTY720)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
22 - 9 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟ., ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.