Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87664
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη θεραπείας διάρκειας 104 εβδομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με τελμπιβουδίνη ή τενοφοβίρη σε ασθενείς με HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β με βάση την έννοια του οδικού χάρτη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
29 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες