Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87672
Τίτλος
Μια ανοιχτή, τυχαιοποιημένη, Φάσης IIIb δοκιμή για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της κατά τα πρότυπα φροντίδας θεραπείας +/- συνεχιζόμενης θεραπείας με μπεβασιζουμάμπη, μετά την εξέλιξη της νόσου, σε ασθενείς με προχωρημένο, μη πλακώδη,μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)μετά από πρώτης γραμμής θεραπεία με μπεβασιζουμάμπη και διπλέτα χημιοθεραπείας με βάση την πλατίνη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
12 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες