Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87674
Τίτλος στα Ελληνικά
Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική , διπλά τυφλή μελέτη παράλληλων ομάδων φάσης 3, με έλεγχο εικονικού φαρμάκου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του USL255 ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με ανθεκτικές στη θεραπεία επιληπτικές κρίσεις μερικής έναρξης
Τίτλος στα Αγγλικά
A randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled, paralle-group, phase 3 study to evaluate the efficacy and safety of USL255 as adjunctive therapy in patients with refractory partial-onset seizures
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
15 - 9 - 2011
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ., ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚ.