Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87678
Τίτλος στα Ελληνικά
Τυχαιοποιημένη, Διπλά τυφλή, Ελεγχόμενη με Δραστικό Φάρμακο Κλινική μελέτη Φάσης III. Υπό συνθήκες εσωτερικής τυφλοποίησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της Απρεπιτάντης στην πρόληψη της ναυτίας και του έμετου που οφείλονται σε χημειοθεραπεία (CINV) σε Παιδιατρικούς ασθενείς
Τίτλος στα Αγγλικά
A phase III, randomised, double-blind, active comparator controlled clinical trial conduited under in-house blinding conditions to examine the efficacy and safety of Aprepitant for the Prevention of chemotherapy - induced Nausea and vomiting (CINV) in Pediatric patients
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
7 - 11 - 2011
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝ.