Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87678
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, Διπλά τυφλή, Ελεγχόμενη με Δραστικό Φάρμακο Κλινική μελέτη Φάσης III. Υπό συνθήκες εσωτερικής τυφλοποίησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της Απρεπιτάντης στην πρόληψη της ναυτίας και του έμετου που οφείλονται σε χημειοθεραπεία (CINV) σε Παιδιατρικούς ασθενείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 11 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΑ ΖΩΗ-ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΘΑ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΑΝΔ., ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝ.