Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87688
Τίτλος στα Ελληνικά
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ευρωπαϊκό & Συγκριτικό Δίκαιο
Τίτλος στα Αγγλικά
European and Comparative Social Law
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 9 - 2011
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2012
Τμήμα έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες