Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87712
Τίτλος
Ερευνητική εργασία για την αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση από τη θεραπεία ασθενών με διαλείπουσα υποτροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας που λαμβάνουν πρώτης γραμμής τροποποιητικής της νόσου θεραπεία (RESPOND)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 11 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
17 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες