Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87753
Τίτλος
Πολυκεντρική, μη-παρεμβατική μελέτη παρατήρησης χορήγησης της ινδακατερόλης και του συνδυασμού ινδακατερόλης με με τιοτρόπιο, σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες