Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87775
Τίτλος στα Ελληνικά
Μια Διπλά τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελέγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων μελέτη με φάση επέκτασης ανοιχτής αγωγής για την αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Περαμπανέλης ως Συμπληρωματικής θεραπείας στις Πρωτοπαθείς Γενικευμένες Τονικοκλονικές Επιληπτικές Κρίσεις
Τίτλος στα Αγγλικά
A double-blind, Randomized, Placebo Controlled, Multicenter, Parallel-group Study with an Open-label Extension Phase to Evaluate the Efficacy and Safety of Adjunctive Perampanel in Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
7 - 10 - 2011
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ., ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚ.